Onze Klas Mijn Wereld

Sociale competentie en ICT in de groepen 1 tot 4
Zojuist verschenen: het boek

Onze Klas Mijn Wereld


is nu verkrijgbaar bij SWP. Prijs: € 39,50. (tot 1 oktober: € 34,90, geen portokosten) Besteladres:http://onzeklas.swpbook.com/

Symposium Lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs   1 oktober 2014
alt
Op 1 oktober organiseert het lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs ter gelegenheid van het afscheid van de lector Dorian de Haan en associate lector Marianne Boogaard een feestelijk symposium met lezingen, workshops, en een boekpresentatie: Onze klas, Mijn Wereld. Het thema van deze middag is Verbinding: verbinding van kinderen met school, van school met de wereld. En ook: verbinding van taal met ontwikkeling, en van praktijk met onderzoek.

U bent van harte uitgenodigd!
Programma
14:00 uur Ontvangst en opening
14:15 uur Inleiding door prof. dr. Monique Volman, hoogleraar Onderwijskunde Universiteit van Amsterdam
14:45 uur Workshops: presentatie van recent onderzoek door leden van de kenniskring
15:30 uur Pauze
16:00 uur Boekpresentatie Onze Klas Mijn Wereld: Theorie en praktijk van werken aan sociale competentie, taal en ICT
16:20 uur Weblectures over praktijkgericht onderzoek, door dr. Marianne Boogaard
16:30 uur Afscheidsrede door dr. Dorian de Haan
16:50 uur Uitleiding: Domein Onderwijs Leren Levensbeschouwing /  PABO
17:00 uur Borrel
Workshops
- Wat werkt voor jonge beginnende tweedetaalleerders? - Sylvia Bacchini en Hanneke Pot
- Beter aardrijkskundeonderwijs op de pabo: mogelijk en haalbaar? - Marian Blankman
- Een goede leraar is een onderzoekende leraar - Marianne Boogaard
- Lezertje spelen (om een betere schrijver te worden) - Marleen Claessens
- Kunst ontdekken en maken - Hester Elzerman
- De taalcanon: alles wat je altijd al had willen weten over taal - Mathilde Jansen
- Sociaal competent met Onze Klas Mijn Wereld - Dorian de Haan en Els Schellekens
- Betekenisvol leren lezen - Yvonne van Rijk

Kijk voor meer informatie over de workshops op:
www.leernetwerkeducatie.nl/symposium-lectoraat-ontwikkelingsgericht-onderwijs-programma
Praktische informatie
Het symposium vindt plaats op:
Hogeschool Inholland Haarlem, Bijdorplaan 15, 2015 CE Haarlem.
De locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer (NS Station Overveen)  
Kijk voor een routebeschrijving op:
www.inholland.nl/NR/rdonlyres/D2B33580-5021-40E7-B947-C3D0C6B0B707/0/routebeschrijvingHaarlem.pdf
Betaald parkeren is mogelijk in de omgeving van de hogeschool. Er is geen eigen parkeergelegenheid aanwezig.
Aanmelden
U kunt zich met onderstaande link aanmelden voor de middag en / of de workshops:
www.leernetwerkeducatie.nl/symposium-lectoraat-ontwikkelingsgericht-onderwijs-inschrijven
Er zijn geen kosten verbonden aan het symposium.

Wij hopen u te zien op 1 oktober!

Dorian de Haan (lector Ontwikkelingsgericht Onderwijs)
Marianne Boogaard (associate lector)
Els Schellekens (co-auteur Onze Klas, Mijn Wereld)

Meer informatie over onze projecten is te vinden op:
www.inholland.nl/onderzoek/Lectoraten/Ontwikkelingsgericht+onderwijs

Mocht u nog vragen hebben, laat het ons dan weten:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Einde Nieuws
Sociale competentie en ICT in de groepen 1 tot 4

header-home-artikel-1
 
Onze Klas Mijn Wereld is een methodiek voor sociale competentie waarin taal en ICT op een natuurlijke manier vervlochten zijn in het werken aan doelen voor persoonsontwikkeling, sociale vaardigheden, en groepsvorming.


Mijn klas is er echt door veranderd, de sfeer is veel prettiger en de leerlingen gaan met sprongen vooruit. (een leraar over Onze Klas Mijn Wereld)

Op 1 oktober verschijnt het boek Onze Klas Mijn Wereld (met theoretische achtergronden) bij uitgeverij SWP. Deze website zal in september 2014 gereed zijn. Tot die tijd staan wij open voor commentaar, suggesties en aanvullingen. Mail naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Thema's & Lessen
Bij het ontwerpen van de thema’s en lessen hebben we gebruik gemaakt van het onderzoek van Ten Dam e.a, Sociale competentie langs de meetlat (2003). Sociale competentie is onderverdeeld naar drie dimensies en biedt aanknopingspunten voor het werken aan identiteit, sociale vaardigheden en groepsontwikkeling / burgerschap.
In de rubriek 'Thema's en Lessen' staan suggesties voor activiteiten in de klas. Ze zijn uitgeprobeerd en succesvol bevonden door 10 leraren van groep 3 en 4 en, vanaf 2011, 4 leraren in de groepen 1 en 2.
Bij OKMW gaat het werken aan sociale competentie hand in hand met betekenisvol taalonderwijs, uitgaande van de leefwereld van de leerlingen. Waar zinvol en mogelijk wordt gebruik gemaakt van ICT in de vorm van tekstverwerking op de computer, diashows, persoonlijke files voor leerlingen, een weblog voor de klas, digitale foto- en video camera’s, en, wanneer aanwezig, het digitale schoolbord. Ook zijn er suggesties voor gesprekken over privacy en het internet, een aspect van digitaal burgerschap.

Inpassing
Werken met OKMW sluit aan bij vernieuwingsscholen maar ook op traditionele, klassikale scholen lukt het de leraren projectactiviteiten te integreren in hun onderwijsplan.

Producten
  • Op 1 oktober 2014 verschijnt bij uitgeverij SWP het boek 'Onze Klas, Mijn wereld' met de theoretische achtergrond voor de activiteiten, een beschrijving van de 'good practices' en een verslag van de resultaten van het onderzoek naar de sociale competentie van leerlingen in groep 1 t/m  4, en de bevindingen van de leraren.
  • Deze website met beschrijvingen van de activiteiten, achtergronden en mogelijkheden voor integratie in PABO-modules.
  • Een module voor de nascholing voor leraren basisonderwijs (in ontwikkeling)
De Bernard van Leer Foundation
Het project Onze Klas, Mijn Wereld wordt gerealiseerd binnen het lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs van de Hogeschool INHOLLAND. De Bernard van Leer Foundation [www.bernhardvanleer.org] subsidieerde het leeuwendeel van de kosten.