Onze Klas Mijn Wereld

Sociale competentie en ICT in de groepen 1 tot 4
Op 1 oktober 2014 verschenen: het boek

Onze Klas Mijn Wereld


Dorian de Haan en Els Schellekens

bij uitgeverij SWP. Prijs: € 39,50.
Besteladres (geen verzendkosten binnen Nederland): http://onzeklas.swpbook.com/
of via de boekhandel - isbn 978088 504792
Sociale competentie en ICT in de groepen 1 tot 4

header-home-artikel-1
 
Onze Klas Mijn Wereld is een methodiek voor sociale competentie waarin taal en ICT op een natuurlijke manier vervlochten zijn in het werken aan doelen voor persoonsontwikkeling, sociale vaardigheden, en groepsvorming.


Mijn klas is er echt door veranderd, de sfeer is veel prettiger en de leerlingen gaan met sprongen vooruit. (een leraar over Onze Klas Mijn Wereld)

Op 1 oktober verschijnt het boek Onze Klas Mijn Wereld (met theoretische achtergronden) bij uitgeverij SWP. Deze website zal in september 2014 gereed zijn. Tot die tijd staan wij open voor commentaar, suggesties en aanvullingen. Mail naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Thema's & Lessen
Bij het ontwerpen van de thema’s en lessen hebben we gebruik gemaakt van het onderzoek van Ten Dam e.a, Sociale competentie langs de meetlat (2003). Sociale competentie is onderverdeeld naar drie dimensies en biedt aanknopingspunten voor het werken aan identiteit, sociale vaardigheden en groepsontwikkeling / burgerschap.
In de rubriek 'Thema's en Lessen' staan suggesties voor activiteiten in de klas. Ze zijn uitgeprobeerd en succesvol bevonden door 10 leraren van groep 3 en 4 en, vanaf 2011, 4 leraren in de groepen 1 en 2.
Bij OKMW gaat het werken aan sociale competentie hand in hand met betekenisvol taalonderwijs, uitgaande van de leefwereld van de leerlingen. Waar zinvol en mogelijk wordt gebruik gemaakt van ICT in de vorm van tekstverwerking op de computer, diashows, persoonlijke files voor leerlingen, een weblog voor de klas, digitale foto- en video camera’s, en, wanneer aanwezig, het digitale schoolbord. Ook zijn er suggesties voor gesprekken over privacy en het internet, een aspect van digitaal burgerschap.

Inpassing
Werken met OKMW sluit aan bij vernieuwingsscholen maar ook op traditionele, klassikale scholen lukt het de leraren projectactiviteiten te integreren in hun onderwijsplan.

Producten
  • Op 1 oktober 2014 verschijnt bij uitgeverij SWP het boek 'Onze Klas, Mijn wereld' met de theoretische achtergrond voor de activiteiten, een beschrijving van de 'good practices' en een verslag van de resultaten van het onderzoek naar de sociale competentie van leerlingen in groep 1 t/m  4, en de bevindingen van de leraren.
  • Deze website met beschrijvingen van de activiteiten, achtergronden en mogelijkheden voor integratie in PABO-modules.
  • Een module voor de nascholing voor leraren basisonderwijs (in ontwikkeling)
De Bernard van Leer Foundation
Het project Onze Klas, Mijn Wereld wordt gerealiseerd binnen het lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs van de Hogeschool INHOLLAND. De Bernard van Leer Foundation [www.bernhardvanleer.org] subsidieerde het leeuwendeel van de kosten.